آغاز سال تحصیلی نو را که سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و آگاهی است به تمامی همکاران ارجمند و  فرهیخته و دانشجویان جویای دانش و معرفت تبریک گفته و از خداوند منان برای تمامی عزیزان توفیق روز افزون همراه با شکوفایی و سربلندی مسئلت داریم