بر اساس آخرین شاخص های نظام رتبه بندی جهانی 2020 تایمز (Times Higher Education 2020)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز جایگاه اول ایران را در کنار دانشگاه های بزرگ و تاثیرگذار کشور بدست آورده است.

این موفقیت مهم را به کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده تبریک عرض نموده و آرزوی سالی پر از موفقیت را برای همگان داریم.

روابط عمومی دانشکده 

 

 

اطلاعیه ها