قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: شرکت در آزمون HSE و اخذ گواهی آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی است