اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
1آقای احمد موتابرئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی3254
2خانم میترا جعفریرئیس اداره خدمات اداری و مالی3257
3خانم سوسن احمدیکارشناس مسئول آموزش3397
4خانم رقیه حیدریکارشناس آموزش3397
5خانم فریده اصل خداپسندکارشناس مسئول کتابخانه3252
6آقای علیرضا داداش زادهمسئول دفتر3258
7آقای خلیل پیرایش اسلامیانمسئول آزمایشگاه3182
8آقای فریدون نوروزیمتصدی خدمات (آبدارخانه) و انباردار3248