انتخاب مدیر گروه

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۱ کد : ۷۶۰۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۰

انتخاب خانم دکتر مهتا اسکندنژاد را به عنوان مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی تبریک گفته و از خانم دکتر یزدانی در طی دوره تصدی مدیریت گروه آموزشی تشکر و قدر دانی صورت می گیرد.


نظر شما :