مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی

"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۳ کد : ۹۴۶۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۰۶
مراسم افطاری دانشجویان پرتلاش دانشکده تربیت بدنی برای ۳۵۰ نفر روز سه شنبه۹۸/۲/۲۴ باحضور : *ریاست محترم دانشگاه : دکتر مجیدی *عضو شورای شهر تبریز : دکتر نیکوخصلت *معاونت دانشجویی دانشگاه :دکتر امامعلی پور *ریاست دانشکده تربیت بدنی : دکتر بدری آذرین *ریاست دانشکده علوم اجتماعی : دکتر عباس زاده *معاونت دانشکده تربیت بدنی:دکتر وکیلی *مدیران گروه های آموزشی : دکتر امیرساسان ، دکتر اسکندرنژاد و دکتر خدادادی *مدیر امور دانشجویی دانشگاه : دکتر حجتی *مدیریت تربیت بدنی دانشگاه : دکتر اهری زاد و با حضور اکثر اساتید و کارکنان دانشکده و حضور حداکثری و پرشور دانشجویان دانشکده برگزار گردید.
"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"

( ۳ )

نظر شما :