اطلاعیه ها - آرشیو

انتصاب خانم دکتر اسکندرنژاد

انتصاب خانم دکتر اسکندرنژاد

انتصاب خانم دکتر اسکندرنژاد به سمت استاد مشاور انجمن علمی دانشکده تربیت بدنی را به ایشان تبریک می گوییم و امیدواریم که منشا خدمات ارزنده در رشد و تعالی دانشکده باشند.

ادامه مطلب
انتصاب خانم دکتر عسکریان

انتصاب خانم دکتر عسکریان

انتصاب خانم دکتر عسکریان به سمت استاد مشاور استعدادهای درخشان دانشکده تربیت بدنی را به ایشان تبریک می گوییم و امیدواریم که منشا خدمات ارزنده ای برای دانشکده باشند.

ادامه مطلب