اطلاعیه ها - آرشیو

انتخاب دروس گروه معارف اسلامی

دانشجویان در هر عنوان از عناوین هفت گانه الزامی دروس معارف اسلامی با زیر شاخه های آن فقط موظف به پاس کردن یکی از زیر شاخه ها هستند مگر در اندیشه اسلامی 1 و 2 که انتخاب 4 واحد از مجموع زیر شاخه های هردو عنوان کافی است. در غیر این صورت انتخاب بیش از یک زیرشاخه از یک عنوان درسی، جایگزین عناوین شش گانه دیگر نخواهدبود.

ادامه مطلب

تبریک به دکتر نیکوخصلت و دکتر امیرساسان

جناب آقای دکتر نیکوخصلت مربی تیم ملی کاراته و جناب آقای دکتر امیرساسان مدیر تغذیه تیم های ملی کشتی نائب قهرمانی تیم ملی کاتا ایران (آقایان احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد خانلو ) در مسابقات لیگ جهانی کاراته وان ترکیه و همچنین کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و نائب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را در مسابقات جهانی ازبکستان به شما و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نمائیم .

ادامه مطلب