اطلاعیه ها - آرشیو

مراحل مصاحبه و آزمون عملی معرفی شدگان نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1393

مراحل مصاحبه و آزمون عملی معرفی شدگان نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1393

مراحل مصاحبه و آزمون عملی معرفی شدگان نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1393 بر اساس دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور مطابق با محل اقامت داوطلبان برای استان های ّذربایجان شرقیُ آذربایجان غربی و اردبیل در محل ژیمنازیوم دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب