اطلاعیه ها - آرشیو

تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های ملی کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد آسیا
قهرمانی زودهنگام و مقدرانه تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای آسیایی، تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های ملی کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد آسیا

ادامه مطلب