اخبار تصویری

برنامه هفتگی و امتحانی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳در سایت دانشکده

به اطلاع تمامی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی می رساند که برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 برای کلیه گرایشها در کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بطور کامل در قسمت برنامه های درسی ارائه شده است.

ادامه مطلب