اخبار تصویری

انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب
تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های ملی کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد آسیا
قهرمانی زودهنگام و مقدرانه تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای آسیایی، تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

تبریک به آقای دکتر امیرساسان متخصص تغذیه تیم های ملی کشتی و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد آسیا

ادامه مطلب
"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"
مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی

"مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی برای سومین سال پیاپی"

مراسم افطاری دانشجویان پرتلاش دانشکده تربیت بدنی برای ۳۵۰ نفر روز سه شنبه۹۸/۲/۲۴ باحضور : *ریاست محترم دانشگاه : دکتر مجیدی *عضو شورای شهر تبریز : دکتر نیکوخصلت *معاونت دانشجویی دانشگاه :دکتر امامعلی پور *ریاست دانشکده تربیت بدنی : دکتر بدری آذرین *ریاست دانشکده علوم اجتماعی : دکتر عباس زاده *معاونت دانشکده تربیت بدنی:دکتر وکیلی *مدیران گروه های آموزشی : دکتر امیرساسان ، دکتر اسکندرنژاد و دکتر خدادادی *مدیر امور دانشجویی دانشگاه : دکتر حجتی *مدیریت تربیت بدنی دانشگاه : دکتر اهری زاد و با حضور اکثر اساتید و کارکنان دانشکده و حضور حداکثری و پرشور دانشجویان دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب