برنامه درسی ارشد

 در حال حاضر، در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  سه گرایش
 
فیزیولوژی ورزشی محض(گرایش قدیم)،

فیزیولوژی ورزشی کاربردی (گرایش جدید)
 
تغذیه ورزشی (گرایش جدید)  


 
 فعال است. دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید فیزیولوژی ورزشی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۲۸۷