برنامه درسی دکتری

تعداد بازدید:۱۶۸۵

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز از مهر ماه 1393 در گرایش مدیریت ورزشی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می کند.

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۳۹۳