مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر محمد رسول خدادادی 

استادیار مدیریت ورزشی 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۱۷۲