برنامه درسی و امتحانی کارشناسی ارشد و دکتری گروه مدیریت ورزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

برنامه درسی و امتحانی کارشناسی ارشد و دکتری  گروه مدیریت ورزشی 

 در نیم سال دوم سالتحصیلی 98-1397


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۷