نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتریمدیریت خدمات آموزشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی در پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم تک برگی پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم درخواست استاد راهنمامدیریت خدمات آموزشی
فرم درخواست تحویل پروپزالمدیریت خدمات آموزشی
فرمت از پیش آماده پروپزال تشریحی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۱ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۲ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی در رساله دکتریمدیریت خدمات آموزشی
چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانیمدیریت خدمات آموزشی
اشتغال به تحصیل دوره تحصیلات تکمیلیمدیریت خدمات آموزشی
گواهی اشتغال به تحصیل برای نظام وظیفهمدیریت خدمات آموزشی
ارسال نمرات مهمان تک درسمدیریت خدمات آموزشی
فرم حذف پزشکیمدیریت خدمات آموزشی
گواهی رتبه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۳ برگ ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی