نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم درخواست استاد راهنمامدیریت خدمات آموزشی
فرم درخواست تحویل پروپزالمدیریت خدمات آموزشی
فرمت از پیش آماده پروپزال تشریحی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۱ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۲ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی در رساله دکتریمدیریت خدمات آموزشی
چک لیست ملاحظات اخلاقی طرحهای پژوهشی با سوژه انسانیمدیریت خدمات آموزشی
فرم شماره ۱۲ امور دانشجویانامور دانشجوئی
سربرگ وامامور دانشجوئی
اشتغال به تحصیل دوره تحصیلات تکمیلیمدیریت خدمات آموزشی
گواهی اشتغال به تحصیل برای نظام وظیفهمدیریت خدمات آموزشی
ارسال نمرات مهمان تک درسمدیریت خدمات آموزشی
فرم حذف پزشکیمدیریت خدمات آموزشی
گواهی رتبه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات آموزشی
فرم های ثبت نام دانشجویان پردیس 92کارشناسی
فرم حق تدریس اساتید مدعواساتید
فرم حق تدریس هیئت علمیاساتید
قابل توجه دانشجویان دختر ترم ششماخبار