نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
سرفصل دکتری فیزیولوژی ورزشی ۹۶آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه استخدامی هیأت علمیآیین نامه استخدام هیئت علمی
آئین نامه های دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول کارشناسیدانشجویان ممتاز
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشددانشجویان ممتاز
آیین نامه کارشناسی پیوسته و ناپیوستهمقررات آموزشی
آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دوره PhD)آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه هامقررات آموزشی
آیین نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتریمدیریت خدمات آموزشی
ارسال نمرات مهمان تک درسمدیریت خدمات آموزشی
اشتغال به تحصیل دوره تحصیلات تکمیلیمدیریت خدمات آموزشی
برگ درخواست وام ازدواج ویژه دانشجویان روزانهامور دانشجوئی
برگ درخواست وام تحصیلی ویژه دانشجویان روزانهامور دانشجوئی
برگ درخواست وام حج و عتبات عالیاتامور دانشجوئی
برگ درخواست وام شهریه نوبت دومامور دانشجوئی
برگ درخواست وام ضروری ویژه دانشجویان روزانهامور دانشجوئی
برگ درخواست وام مسکن مجردی ویژه دانشجویان روزانهامور دانشجوئی
برگ درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی ویژه دانشجویان روزانهامور دانشجوئی
پذیرش دانشجوی PhDآئین نامه های تحصیلات تکمیلی
تستاخبار