اسامی برگزیدگان جایزه علمی پولاد، استعدادهای درخشان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

                   

                   

                   

 

 

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی 

 

گروه فیزیولوژی ورزشی

گروه رفتار حرکتی 

گروه مدیریت ورزشی 

 


 

اطلاعیه برگزاری کلاس های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مجازی

 

             

 

با توجه به شرایط پیش آمده، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز اقدام به برگزاری تمامی کلاس های خود در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت مجازی کرد و این کلاس ها مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در بهار و تابستان و ترم مهر ماه 1399 برگزار شد. 

 

برنامه های جدید ترم بهمن ماه 1399-1400 نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد.

 

با آرزوی سلامتی برای همگان