اطلاعیه برگزاری کلاس های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مجازی

 

             

 

با توجه به شرایط پیش آمده، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز اقدام به برگزاری تمامی کلاس های خود در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت مجازی کرد و این کلاس ها مطابق تقویم آموزشی دانشگاه در بهار و تابستان 1399 برگزار شد. 

 

برنامه های جدید ترم مهر ماه 1399 نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد.

 

با آرزوی سلامتی برای همگان