اطلاعیه برگزاری کلاس های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مجازی

 

             

 

با توجه به شرایط پیش آمده، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز اقدام به برگزاری تمامی کلاس های خود در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت مجازی نموده است. 

شروع کلاس ها از 16 فروردین 1399 بوده و برنامه های کلاسی مطابق با برنامه اعلام شده در زمان انتخاب واحد بوده، و دانشجویان عزیز می بایستی در زمان کلاس مقرر خود در سامانه (LMS) حضور یابند. اطلاعات مرتبط کلاس های آموزشی مجازی در قسمت منوی سمت راست قرار گرفته است. 

 

نحوه برگزاری کلاس های عملی تخصصی (مخصوص دانشجویان تربیت بدنی) و عمومی (واحدهای تربیت بدنی عمومی 1  و ورزش 1) به زودی اعلام خواهد شد. 

 

با آرزوی سلامتی برای همگان