آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم گزارش پیشرفت تحصیلیفرم های جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم های استفاده از آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنیفرمها
فرم شماره یک و دو ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمها
فرم جدید داوری پروپوزالفرم های جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم های جدید مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرمها
کمیته اخلاقفرمها
سرفصل دکتری فیزیولوژی ورزشی ۹۶آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
نحوه تنظیم پایاننامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشددانشجویان ممتاز
دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری ۱۳۹۲آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه کارشناسی پیوسته و ناپیوستهمقررات آموزشی
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه هامقررات آموزشی
آئین نامه استخدامی هیأت علمیآیین نامه استخدام هیئت علمی
آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول کارشناسیدانشجویان ممتاز
دستور العمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل د ر خارجآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آئین نامه های دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستور العمل اجرائی آزمون جامعآئین نامه های تحصیلات تکمیلی
پذیرش دانشجوی PhDآئین نامه های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دوره PhD)آئین نامه های تحصیلات تکمیلی
فرم مجوز دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلی