کتابخانه

تعداد بازدید:۲۴۴۶

 

سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

 

دانشجویان گرامی، در صورتی که کتاب مورد نظری (انگلیسی) در کتابخانه دانشکده موجود نباشد، می توانند در خواست خود (مشخصات کامل کتاب) را به مسئول کتابخانه ارائه نموده تا در صورت امکان در خواست مورد نظر فراهم گردد. 

 مسئول کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی : خانم تیاری 

شماره داخلی: 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۱