آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم های پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (ویژه گروه فیزیولوژی ورزشی - ۱۴۰۱)فرمها۱۱ مرداد ۱۴۰۱
فرم های پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (ویژه گروه مدیریت ورزشی - ۱۴۰۰)فرمها۲۹ تیر ۱۴۰۰
فرم های پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (ویژه گروه رفتار حرکتی - ۱۴۰۰)فرمها۲۲ تیر ۱۴۰۰
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریفرم های جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم ارزشیابی پایان نامهتحصیلات تکمیلی
اطلاعیه فرم رضایت نامه شروع ترم داوطلبان قبول شده رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز از مهر ماه ۱۴۰۰فرمها
فرم گزارش پیشرفت تحصیلیفرم های جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم های استفاده از آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنیفرمها
فرم شماره یک و دو ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمها
فرم جدید داوری پروپوزالفرم های جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم های جدید مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرمها
کمیته اخلاقفرمها
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشددانشجویان ممتاز
دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری ۱۳۹۲آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان ...
آیین نامه کارشناسی پیوسته و ناپیوستهمقررات آموزشی
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه هامقررات آموزشی
آئین نامه استخدامی هیأت علمیآیین نامه استخدام هیئت علمی
آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول کارشناسیدانشجویان ممتاز
دستور العمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل د ر خارجآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آئین نامه های دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی