معرفی و تاریخچه دانشکده

تعداد بازدید:۷۹۸۷


دانشگاه تبریز  در سال 1352 خورشیدی به منظور تشکیل گروه  آموزشی، جذب و آموزش دانشجوی رشته تربیت بدنی اقدامات اولیه خود را آغاز کرد. در این سال ها سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل زیرساخت های ورزشی دانشگاه و دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی اقداماتی را انجام داد که از جمله این اقدامات تاسیس استادیوم ورزشی دانشگاه تبریز و تجهیزات اولیه آن بود. پس از انقلاب اسلامی جهت تکمیل تجهیزات ورزشی دانشگاه (استادیوم و ژیمنازیوم) سازمان برنامه و بودجه تنها شرط اتمام این پروژه ی نیمه تمام را  منوط بر تربیت دانشجویان تربیت بدنی اعلام نمود و در سال 1364 رسماً درخواست خود را جهت تشکیل گروه  آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به وزارت متبوع وقت ارسال نمود. با این حال،  گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم  ورزشی پس از گذشت چندی در سال 1366 توانست برای اولین بار با کسب مجوز پذیرش دانشجو از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، فعالیت رسمی و آموزشی-تخصصی خود را جهت تربیت نیروی متخصص آغاز نماید و از مهر 1367 با همت اساتید بزرگواری مانند دکتر اصغر کوشافر، دکتر غلامرضا جلیلیان، دکتر جواد شهلایی و برخی از همکاران (جمعاً 5 نفر) زمینه تربیت نیروهای متخصص  ورزشی در مقطع کارشناسی را  فراهم آورد.


در سال های آغازین کلاس های نظری دانشکده تربیت بدنی که در آن زمان با نام گروه آموزشی تربیت بدنی  شناخته می شد و جزء یکی از گروه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بود در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل می یافت و دروس عملی نیز در استادیوم باغ شمال و تنها سالن سرپوشیده دانشگاه تبریز برگزار می گردید. با تکمیل دیگر امکانات دانشگاه از جمله ژیمنازیوم و استادیوم در سال 1370 کلیه کلاس های عملی و تئوری در خود دانشگاه برگزار گردید.
در سال 83 اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی صورت گرفت. در سال 1384 نیز گروه تربیت بدنی برای اولین بار در دو گرایش فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی و اقدام به پذیرش دانشجو کرد. این گروه در سال 1385در گرایش رفتار حرکتی در مقطع کارشناسی و  در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی دانشجو  پذیرش نمود.
گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال 1391 برای اولین بار در مقطع دکتری و در گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشجو گرفت و با اقدامات مدیریت وقت گروه و حمایتهای مسئولین دانشگاه از اسفند ماه 1392 استارت راه اندازی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی زده شد و پس از شش ماه فعالیت در شهریور 1392به  طور رسمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز تاسیس گردید و فعالیتهای اعضای هیات علمی دانشکده در 3 گروه فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی آغاز شد. 
پذیرش دکتری متابولیسم ورزشی در کنار گرایش فیزیولوژی ورزشی در مهر ماه 1392 صورت گرفت و همزمان گرایش های تغذیه ورزشی، فیزیولوژی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، رفتار حرکتی در مقطع کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی و، رشته های مدیریت بازاریابی، مدیریت رویدادهای ورزشی در مقطع کارشناسی ارشدگروه مدیریت ورزشی آغاز شد. همچنین با مساعدتهای مسئولین دانشگاه و اقدامات مسئولین دانشکده پذیرش دانشجو در مقطع دکترای مدیریت ورزشی نیز از مهر ماه 1393 صورت پذیرفت. در سال 1398 نیز دانشکده تربیت بدنی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رفتار حرکتی کرده است. 

 در حال حاضر  در دانشکده تربیت بدنی حدود 400 دانشجو در مقطع کارشناسی، 140 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 50 نفر در مقطع دکتری در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. و 18
عضو هیئت علمی (2 نفر با درجه استادی، 9 نفر با درجه دانشیاری، 7 نفر بادرجه استادیاری) بصورت تمام وقت در دانشکده فعال هستند. 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۱