همایش ها

تعداد بازدید:۱۶۶۸

 

همایش های تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

عنوان محل برگزاری تاریخ برگزاری  آدرس وب سایت
سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه گیلان 31 مرداد 1398 http://www.confsh.ir/fa/
همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه وطب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شهریور 1398 http://confpn.ir/fa/
سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  اسفند 1400 https://13thcong.ssrc.ac.ir/

همایش دوسالانه بین المللی چالش های نوین علوم ورزشی و تندرستی در جاده ابریشم

دانشگاه تبریز بهمن 1400  https://srsc.tabrizu.ac.ir/fa/
دومین همایش ملی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران دانشگاه تبریز دی 1400 https://imbspa.org/the-second-national-conference/

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰