چارت درسی

تعداد بازدید:۲۲۲۷۵

چارت دروس مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تاریخ 24 بهمن 1402

 

دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

چارت درسی کارشناسی  

7 ترم کارشناسی

سرفصل کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دوره کارشناسی ارشد و دکتری (رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی)

سرفصل درسی ارشد رفتار حرکتی (گرایش های رشد حرکتی، و یادگیری و کنترل حرکتی)

سرفصل درسی ارشد روان شناسی ورزشی

سرفصل درسی دکتری رفتار حرکتی

دوره کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

سرفصل درسی ارشد بیومکانیک ورزشی

چارت درسی رشته رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

دوره کارشناسی ارشد و دکتری (مدیریت ورزشی و جامعه شناسی ورزشی)

سرفصل درسی ارشد مدیریت ورزشی

سرفصل درسی ارشد جامعه شناسی ورزشی

سرفصل درسی دکتری مدیریت ورزشی

چارت درسی رشته مدیریت ورزشی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

دوره کارشناسی ارشد و دکتری (فیزیولوژی ورزشی)

سرفصل درسی ارشد فیزیولوژی ورزشی (کاربردی و تغذیه ورزشی)

سرفصل درسی دکتری فیزیولوژی ورزشی

چارت درسی رشته فیزیولوژی ورزشی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

 

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۲