اخبار

از سوی تایمز، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تبریز برترین دانشکده علوم ورزشی در کشور

از سوی تایمز، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تبریز برترین دانشکده علوم ورزشی در کشور شناخته شد

بر اساس آخرین شاخص های نظام رتبه بندی جهانی ۲۰۲۰ تایمز (Times Higher Education ۲۰۲۰)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز جایگاه اول ایران را در کنار دانشگاه های بزرگ و تاثیرگذار کشور بدست آورده است.

ادامه مطلب
انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی
انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

انتخاب دکتر مصطفی خانی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب