برنامه درسی دکتری

تعداد بازدید:۲۴۲۸
دانشکده تربیت بدنی در سال 1391 در  گرایش فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری   و از سال 1392 با گرایشی شدن رشته فیزیولوژی ورزشی در دو گرایش فیزیولوژی ورزشی محض (گرایش قدیم) و
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی (گرایش جدید) دانشجو پذیرش می کند.


دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید فیزیولوژی ورزشی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۳