اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۷۸۸۶
 در گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی هفت نفر عضو هیات علمی با مدرک دکترای تخصصی به طور تمام وقت فعال هستند.

 

دکتر وحید ساری صرّاف
دانشیار فیزولوژی ورزشی
235_72ca7e91-939c-4767-863e-bba1053f5a67.jpg


دکتر رامین امیر ساسان
دانشیار فیزیولوژی ورزشی

 


دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

دانشیار فیزلوژی ورزشی 
 

دکتر جواد وکیلی

استادیار فیزیولوژی ورزشی  

 

 

 

دکتر مصطفی خانی

استادیار فیزیولوژی ورزشی

1496306813-1502291088.jpg

 

 

دکتر اله پیرعلایی

استادیار فیزیولوژی ورزشی

1530341764-0111.jpg

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸