برنامه درسی ارشد

تعداد بازدید:۲۲۴۵
 در حال حاضر، در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  سه گرایش

رفتار حرکتی(گرایش قدیم)،

یادگیری و کنترل حرکتی (گرایش جدید)، 

روانشناسی ورزشی (گرایش جدید) 

فعال است. دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید رفتار حرکتی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۳