برنامه درسی دکتری

تعداد بازدید:۱۹۸۴
 

دانشگاه تبریز در مقطع دکتری رفتار حرکتی از مهر ماه سال 1398 دانشجو می پذیرد.


دانشجویان می توانند سرفصل دروس گرایش های جدید دکتری رفتار حرکتی را دریافت نمایند.
آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۸